Netwerk lange afstand fietsroutes

Deze post is gewijd aan Blog Action Day 2012 met als thema “Power of We”.

Er bestaat een uitgebreid aansluitend netwerk van wegen en paden in Europa en grote delen van de wereld, autoluw en toegankelijk voor fietsers. Daardoor is het mogelijk lange afstanden op een leuke en veilige manier te fietsen. Dit wordt o.a. […]